Beta verzija Korisnik: Gost      Prijava Nova registracija

O stranicama


Cilj je ovih stranica približiti i pružiti mogućnost uporabe jedne od najzastupljenijih metoda odlučivanja korisnicima (posjetiteljima ovih stranica) koji dolaze u situacije kada između više dobrih alternativa moraju odabrati najbolju na osnovu određenih kriterija.

Metoda za odabir najbolje alternative koja se koristi u izračunu na ovim stranicama je analitički hijerarhijski proces (AHP – Analytical Hierarchy Process).

Ono što korisnik treba znati kada želi donijeti odluku je:
•    cilj, odnosno što želi odlučiti ili izabrati
•    kriterije na osnovi kojih će određivati preferencije među alternativama
•    alternative, između kojih traži najbolju

Unos podataka jednostavan je i razumljiv. Prikaz rezultat je jasan, a omogućen je i detaljan prikaz međurezultata, kako bi donositelj odluke mogao uvidjeti koji detalji više ili manje utječu na izbor najbolje alternative i konzistentnosti odabira.

Korisnik se izjašnjava skalom ( ljestvicom) od 1 do 9 na stranu alternative koju više preferira.
(Saaty-jeva skala)
Registrirani korisnik dobiva mogućnost pohranjivanja svojih postupaka donošenja odluka kako bi ih naknadno mogao revidirati, nadopunjavati i analizirati.

Sav izračun sa svim bitnim pokazateljima izračunavaju ove stranice.

Često se neki elementi preferencija tijekom vremena mijenjaju. Pojedine utjecaje tih promjena korisnik može naknadno promijeniti i proanalizirati.

Mogućnosti koje pružaju ove stranice mogu se koristiti za svrhu donošenja privatnih i poslovnih odluka.

Rezultat izračuna najbolje alternative AHP metodom bit će zasnovan isključivo na korisnikovim preferencijama i kriterijima, što upravo daje posebnu vrijednost ove metode. Tako da će se i uslijed nekonzistentnosti preferencija opet doći do optimalnog izbora alternative. Na osnovi omjera konzistencije, korisnik sam može odlučiti želi li biti konzistentniji i izmijeniti neke težine preferencija ili ostaviti unose preferencija.

Postoji i opcija gdje se dobiveni rezultati mogu usporediti s cijenom koštanja alternativa te tako dobiti odnos korisnosti i cijena koštanja (troška) pojedine alternative.

Povremeno svi dolazimo u situacije kad između nekoliko povoljnih mogućnosti moramo odabrati onu pravu.

Ne odaberemo li nijednu, na neki smo način opet odabrali.

Zašto se u takvim važnim situacijama ne biste i vi koristili metodom koja je u posljednjih tridesetak godina vrlo zastupljena i korištena od strane mnogih svjetskih uspješnih kompanija i institucija?

Na ovim stranicama registrirani korisnik ima mogućnost unosa do 15 alternativa i isto toliko kriterija.

Korisnik treba znati da se povećanjem broja alternativa geometrijski povećava broj potrebnih definiranja odnosa između alternativa.

(k – broj kriterija; a-broj alternativa)

Broj potrebnih usporedbi u parovima unutar jednog kriterija:
(a-1)*a/2

Broj potrebnih usporedbi u parovima za kriterije isto tako:
 (k-1)*k/2

Tako da je ukupan broj potrebnih unosa odnosa između kriterija i između alternativa unutar svakog kriterija jednak:

(k-1)*k/2 + k * (a-1)*a/2

Korisnik treba imati u vidu potreban broj unosa podataka pri definiranju broja alternativa i kriterija. Unosi se mogu snimati, pa i naknadno dopunjavati ako je potrebno.

Ne dopustite da mogućnosti koje pruža AHP metoda i ove stranice www.MojIzborMojaOdluka.net prođu olako mimo vas.

Ugodno i uspješno korištenje stranica www.MojIzborMojaOdluka.net


Knjižnica

Primjeri