Beta version 2.0 User: Guest      Log in Register

Example: Izbor novog proizvoda

Kako odlučiti koji proizvod razvijati?


  Naša tvrtka
razmatra
mogućnost
plasiranja
na tržište
jednog od
tri proizvoda
iz razvoja.
Kriteriji na
osnovu
kojih ćemo
odabrati
najboljeg su
očekivane:
koristi,
troškovi,
prilike i rizici.
 

Pomoću
123ahp.com
lako ćemo
ustanoviti
koji od
proizvoda
bi po tim
kriterijima
bio idealan
za izlazak
na tržište
.

ahp examples - collection

examples