User: Guest       login            
 

my choice, my decision


home    New calculation    method    links   

Example: Izbor novog proizvoda

Kako odlučiti koji proizvod razvijati?


  Naša tvrtka
razmatra
mogućnost
plasiranja
na tržište
jednog od
tri proizvoda
iz razvoja.
Kriteriji na
osnovu
kojih ćemo
odabrati
najboljeg su
očekivane:
koristi,
troškovi,
prilike i rizici.
 

Pomoću
123ahp.com
lako ćemo
ustanoviti
koji od
proizvoda
bi po tim
kriterijima
bio idealan
za izlazak
na tržište
.

calculation library

examples

about site    contact    Terms of use
© copyright 2018. MyChoiceMyDecision. All rights reserved.
Init Grupa d.o.o.

beta version