Beta version 2.0 User: Guest      Log in Register

Example: Izbor novog proizvoda

Uvođenje novog proizvoda"Uvođenje novog proizvoda.

„Zaposlena sam u firmi i među nekoliko opcija trebam predložiti i argumentirati s kojim novim proizvodom tvrtka treba izaći na tržiste. Imamo nekoliko opcija. Metodom svođenja na sadašnje vrijednosti dobili smo neke analize, no svjesni smo da svaki voditelj proizvoda iskazuje svoje brojke na svoj način. A i u najboljoj namjeri nemoguće je s velikom pouzdanošću predvidjeti  precizne količine i očekivane cijene unaprijed za više godina. Svjesni smo da nam treba i još dodatna metoda za odlučivanje.

Odlučili smo se izvrsiti i jednu analizu AHP metodom.

Imamo tri proizvoda i kriteriji će nam biti opisani jednom riječju ali ćemo pod njima podrazumijevati više bliskih stvari.

Benefits – Koristi, prednost, probitak za kompaniju kako financijski tako i u ostalim područjima poslovanja, na tržištu, utjecaj na renome i ostalo pozitivno što uvođenjem proizvoda očekujemo steći.
Costs – Troškovi za kompaniju, ne samo kroz proizvodnju, nego i svi tehnološki napori, radni sati, marketinški troškovi, vrijeme promocije, potreban broj ljudi, vrijeme potrebno do stavljanja proizvoda na tržište , pravna regulativa, birokracija i ostalo što troši naše resurse
Opportunities- Prilike koje bi se uvođenjem jednog proizvoda otvorile za kompaniju
Risks – Rizik sve opasnosti i rizici koji uvođenjem jednog proizvoda mogu nastati ili biti konstantno prisutni  za kompaniju. Kako za njenu percepciju na tržištu  tako i financijski.
Pravna regulativa, kvaliteta proizvoda i sve ostalo od  same  proizvodnje , prodaje i korištenja od strane kupca.“

 
Ovdje treba naglasiti da ćemo u slučajevima kriterija „Troškovi“ i „Rizici“ označavati intezitet na strani proizvoda kod kojeg ćemo imati pozitivan efekt na kompaniju, što u ovim slučajevima znači onaj koji ima manji trošak , odnosno manji rizik. Mogli smo riječi zamjeniti recimo s uštedama, zaradama, odnosno sigurnost. Bitno je da mi znamo što nam oni znače.“


ahp examples - collection

examples