Beta wersja Użytkownik: Gość      Zgłoszenie Rejestracja

O stronie

Celem strony jest wyjaśnienie i udostępnienie możliwości użycia jednej z najpopularniejszych metod decyzyjnych tym, którzy często muszą dokonywać wyboru najlepszej z wielu dobrych alternatyw stosując określone kryteria.

Metoda decyzyjna, którą prezentujemy na stronie jest metodą AHP (Analytical Hierarchy Process).

Co użytkownik powinien wiedzieć przed podjęciem decyzji?:

- cel jaki chce osiągnąć
- kryteria, na podstawie których będzie dokonywać wyboru
- warianty, spośród których będzie wybierać najlepszy

Proces wprowadzenia danych jest prosty. Wyniki są przedstawione w sposób zrozumiały. Szczegółowe przedstawienie poszczególnych etapów procesu umożliwia decydentowi bieżącą obserwację który z zaznaczonych przez niego szczegółów, i w jakim stopniu, wpływa na to, że dana alternatywa jest najlepsza.
Użytkownik korzysta ze skali od 1 do 9 (Skala Saatyego)

Użytkownik, który się zarejestruje otrzymuje możliwość zapisywania swoich kroków przy podejmowania decyzji, tak aby mógł je dodatkowo rewidować, uzupełniać i analizować.

Strona umożliwia przeprowadzenie całego procesu wraz z niezbędnymi obliczeniami.

Preferencje mogą zmieniać się wraz a upływem czasu. Użytkownik może je aktualizować na bieżąco.

Użytkownik może wykorzystywać stronę do podejmowania decyzji prywatnych i służbowych.


Wynik obliczony za pomocą metody AHP oparty jest wyłącznie na preferencjach i kryteriach użytkownika i to powoduje, że metoda ta ma wyjątkowe znaczenie ze względu na to, że brak spójności w preferencjach użytkownika nie przeszkadza w wyborze optymalnej alternatywy. Na podstawie wskaźnika spójności, użytkownik może sam zdecydować czy chce być bardziej konsekwentny i zmieniać ważność preferencji czy pozostawia je bez zmian.

Istnieje także możliwość porównania wyników ze względu na nakłady związane z poszczególnymi alternatywami, dzięki czemu można obliczyć współczynnik przydatności i ceny dla każdej alternatywy.

Czasami znajdujemy się w sytuacji kiedy musimy dokonać wyboru spośród kilku dogodnych możliwości.
Nie wybierając żadnej z nich, również dokonujemy wyboru.


Dlaczego w takich istotnych przypadkach mielibyśmy nie skorzystać z metody, która przez ostatnie 30 lat jest skutecznie wykorzystywana przez wiele światowych firm i instytucji?

Na tych stronach zarejestowanym użytkownikom dajemy możliwość wprowadzania do 15 alternatyw i taką samą liczbę kryteriów.

Użytkownik musi wiedzieć, że zwiększanie liczby alternatyw prowadzi do geometrycznego zwiększania liczby potrzebnych definicji i stosunków między alternatywami.

(k- liczba kryteriów; a- liczba alternatyw)

Liczba wymaganych par porównań w obrębie jednego kryterium: (a-1)*a/2

Liczba wymaganych par porównań kryteriów: (k-1)*k/2

Całkowita liczba wymaganych danych początkowych dla związków kryteriów z alternatywami w zakresie każdego kryterium wynosi: (k-1)*k/2 + k*(a-1)*a/2

Użytkownik musi wziąć pod uwagę potrzebną liczbę danych do wprowadzenia aby zdefiniować liczbę alternatyw i kryteriów.

Dane te można zachować i dodatkowo uzupełniać jeśli zajdzie taka potrzeba.

Nie przepuśćcie okazji wykorzystania metody AHP jaką daje wam strona www.123ahp.com.

Życzymy trafnych decyzji podjętych dzięki stronie www.123ahp.com.
Zbieranie decyzji

Przykłady