Beta version 2.0 User: Guest      Log in Register

Example: Odabir automobila

Izbor automobila"Mnogi su se susreli s odlučivanjem o tome koji auto kupiti. Nerijetko su cijene dosta slične za automobile koje bismo htjeli kupiti, odnosno nećemo se odlučiti za automobil samo na osnovu njegove cijene.Svjesno ili nesvjesno bitne su nam i još neke karaktiristike, odnosno što sve dobivamo za novac koji dajemo. 

Neke od karakteristika koje nisu izražene u nekoj mjernoj skali mogle bi biti: pouzdanost,  kvaliteta izrade, sigurnost,  prostranost, dizajn, udobnost tijekom vožnje, pogodnost za članove obitelji i sl.

Pri razmatranju karakteristika, može se dogoditi da se na neki način i karakteristike preklapaju. Na primjer  pouzdanost i kvaliteta. Za očekivati je za auto koji je  pouzdan da je onda i kvalitetan, no to je stvar percepcije donositelja odluke. 

Uzmimo primjer odabira četiri automobila na osnovu tri kriterija koji su nam najbitniji.
Iako postoji mnogo više kriterija, smatrat ćemo da su nam ostali znatno manje bitni pri donošenju odluke o kupnji automobila. 

Automobil A
Automobil B
Automobil C
Automobil D

Kriterije po kojima se može vršiti izračun optimalnog odabira,  isključivo ovise o donositelju odluke.

On se odlučuje za: 

Pouzdanost ( pod pouzdanošću smatramo da se auto, uz jednostavno održavanje, neće kvariti, nećemo imati problema s paljenjem, da može povući u kritičnoj situaciji, da su svi uređaji i elementi automobila ispravni i imaju dug vijek trajanja.)

Sigurnost (pod sigurnošću mislimo na razinu zaštite svih putnika u atomobilu u slučaju sudara. ABS, broj zračnih jastuka , bočna pojačanja, ocjene testova  i slično)

Dizajn ( pod dizajnom mislimo na image automobila, percepcije  marke automobila, ukupan vizualni dojam koji ima donositelj odluke.)

 

Tako da sad imamo:To isto možemo prikazati shematski i drugačije:

 

Nakon definiranja kriterija, donositelj odluke treba odrediti odnose među kriterijima. Koji je koliko bitniji u odnosu na drugi.Naš donositelj odluke unosi podatke koje želi analizirati.
Unosi naslov, nazive alternativa i kriterije. Redosllijed alternativa i kriterija nije bitan.

U sljedećem koraku naš donositelj odluke navodi svoje preferencije.

Sigurnost mu je bitna, no ne želi sad da mu automobil izgleda kao tenk.
Pouzdanost isto tako, jer ne želi da mora na servis svaki čas za svaku sitnicu.
Dizajn, pa isto tako bitan, jer ne želi da mu auto sliči na traktor.

Ok, možda je malo pretjerano s ovim usporedbama, no bitno je staviti kriterije u odnos. 

Naš donositelj odluke želi da kriteriji pouzdanosti bude važniji od sigurnosti. To ne znači da je sigurnost nevažna, nego u slučajevima kada su automobili recimo jednako sigurni, onda će biti bitnije ocijeniti njihovu pouzdanost. Prema Saatyevoj skali , naš donositelj odluke odlučuje se za ocjenu koja je između jednako važno i umjereno važnije odnsno, odabire u toj skali 2. 

Sigurnost je bitno važnija od dizajna, a pouzdanost  isto tako bitno važnija od dizajna.
Po Saatijevoj skali 4.Već se tu može primjetiti jedna nekonsistentnost.

Iako je pouzdanost važnija našem donositelju odluke od sigurnosti, i pouzdanost i sigurnost su jednako važnije od dizajna, no nećemo to dirati, jer to je percepcija našeg donositelja odluke.


 

Nakon odabira preferencija po kiterijima, potrebno je po svakom kriteriju odrediti preferencije automobila. 

Kod usporedbe automobila po kriteriju POUZDANOST donositelj navodi svoje preferencije. 

Donositelj odluke preferira  automobil A u odnosu na automobil B umjereno važnije (značajnije), što po Saatyevoj skali nosi težinu 3. Odnosno, na temelju iskustva i/ili procjene donositelja odluke, daje se
umjereno važnija prednost automobilu A u odnosu na automobil B kad je u pitanju pouzdanost. 

Po istom principu uspoređuje se svaki automobil sa svakim po kriteriju pouzdanosti.U našem slučaju , naš donositelj odluke ima ovakve preferencije: 

Automobil A ima umjereno važniju prednost u odnosu na automobil B. Po Saatyevoj skali 3.
Automobil A strogo favorizira prednost u odnosu na  automobil C. Po Saatyevoj skali 5.
Automobil A se jako favorizira u odnosu na automobil D. Po Saatyevoj skali 8.
Automobil B ima jednaku do umjerenu prednost u odnosu na automobil C. Saatyevoj skali 2.
Automobil B ima izrazitu prednost u odnosu na automobil D. Saatyevoj skali 7.
Automobil C ima umjerenu do strogu prednost  u odnosu na automobil D. Saatyeva skala 4.
Jednostavnije opisano:

 

Po istom principu uspoređuje se svaki automobil sa svakim po pitanju SIGURNOSTI.

U našem slučaju , naš donositelj odluke ima ovakve preferencije: 

Automobil A donositelj odlluke smatra jednako sigurnim kao i  na automobil B. Po Saatyevoj skali 1.
Automobil A umjereno sigurnijim od automobila  C. Po Saatyevoj skali 3.
Automobil A se umjereno do strogo sigurniji od automobila  D. Po Saatyevoj skali 4.
Automobil B je jednako do umjereno sigurniji od automobila C. Saatyevoj skali 2.
Automobil B ima strogu prednost u odnosu na automobil D. Saatyevoj skali 5.
Automobil C ima umjerenu do strogu prednost  u odnosu na automobil D. Saatyeva skala 4
Što se tiće DIZAJNA, naš donositelj odluke ima svoje preferencije.
Za dizajna automobila A donositelj odlluke smatra da je za nijansu bolji od dizajna automobila B. Po Saatyevoj skali 2.
U odnosu na dizajn automobila C, naš donositelj odluke ocjenjuje da je dizajn automobila C
umjereno njemu bolji od dizajna automobila A. Po Saatijevoj skali 3.
Dizajn Automobil A je donositelju odluke umjereno do strogo bolji od dizajna automobila  D.
Po Saatyevoj skali 4
Dizajn Automobila C je jednako do umjereno ljepši od dizajna automobila B. Po Saatyevoj skali 2.
Automobil B ima strogu prednost u odnosu na dizajna automobila D. Saatyevoj skali 5.
Automobil C ima izrazitu prednost  u odnosu na dizajn  automobil D. Saatyeva skala 7.
Jasniji prikaz na slici:


Sad kada su sve preferencije donositelja odluke donešene, jednostavnim klikom stranice nam izračunavaju optimalni poredak alternativa i odnose kriterija na osnovu unešenih preferencija.


Unešene preferencije mogu se vidjeti i u sklopu međurezultata:

 

U odnosima alternativa po kriterijima može se primjetiti da je automobil C po dizajnu bio najbolji, no s obzirom na manju važnost kriterija dizajna u odnosu na druge,  automobil A je optimalan izbor.

Pogledajmo sada i cijene pojedinih automobila.Usporedbom cijena i vrijednosti kojih smo dobili izračunom, ispada da je i po tom kriteriju autmobil A idealan izbor.Bilo bi šteta da mogućnosti ovih stranica olako prođu mimo nas  pri donošenju vrlo važnih osobnih i poslovnih odluka. Jedna od takvih je i kupovina automobila."

 


ahp examples - collection

examples