Beta version 2.0 User: Guest      Log in Register

Example: Odabir fakulteta

Odabir fakulteta po osobnim kriterijima i preferencijama

  Koji fakultet
upisati?S obzirom
na mogućnost upisa,
interes za studij,
 jednostavnost
studija i
mogućnost
zapošljavanja
nakon fakulteta
tri su mi u užem
izboru.
Kako odabrati
idealan za mene?


   Znam!
Koristit ću se metodom AHP i detaljnije prepoznati
prednosti pojedinog studija i tako doći do optimalnog izbora.


"Razmotrimo jedan primjer odlučivanja o upisu fakulteta.

Jedan posjetilac ovih stranica završava srednju školu.
Namjerava nastaviti školovanje na jednom od fakulteta. U ovom trenutku nije još donio konačnu odluku na koji fakultet se prijaviti. Iako se odluka čini uobičajenom za svu njegovu generaciju, svjestan je da je ne treba olako shvatiti ukoliko nije apsolutno siguran što želi studirati.
 
U nastavku primjera našeg ćemo posjetioca ovih stranica zvati "donosioc odluke".

Naš donosilacc odluke namjerava nastaviti školovanje na nekom od fakulteta. Ima ih tri u užem izboru.

Fakultet A
Fakultet B
Fakultet C


Kriteriji po kojima odabire fakultet su mu:

Mogućnost upisa
Interes za studij
Jednostavnost studija
Mogućnost zapošljavanja nakon fakulteta

 

Iako je kriterij „Mogućnost upisa“  našem donositelju odluke teško za ocijeniti, jer smatra da bi se mogao  upisati se na bilo koji fakultet, ako se dobro pripremi, ipak treba uzeti u obzir broj studenata koji se prima  i interes koji se očekuje za upis na pojedini fakultet.

Naš donositelj odluke svjestan je da nekih fakulteta ima samo u nekim gradovima i da će se mnogi iz drugih gradova prijaviti na isti fakultet. Prijavit će se mnogo podjednako uspješnih učenika.

Donositelj odluke zna da predmeti koji mu slabije „leže“ od drugih, su upravo bitni na prijemnom ispitu kod jednog fakulteta, a oni u kojima je bolji kod drugih fakulteta.

Naš donositelj odluke zaključuje da mu je taj kriterij kratkoročno ključan za upis na fakultet, jer nema smisla željeti upisivati npr glazbenu akademiju, ako nemate sluha, ili likovnu akademiju ako ne znate crtati. Mnogi bi htjeli znati svirati klavir i slikati, no nemamo svi talenta. Treba znati objektivno ocijeniti svoje kvalitete, a opet i vjerovati u uspjeh.

Naš donositelj odluke ima interesa više za humanističke znanosti, pa samim time u užem izboru  su mu fakulteti humanističkih znanosti. Taj uvjet zadovoljavaju sva tri fakulteta, no kod svakog ima još neki uži interes i sva tri su mu zanimljiva.

 Pod kriterijem „Jednostavnost studija“ naš donositelj odluke ima neki svoj dojam uvidjevši sve predmete koji pojedini studij ima i koliko su mu pojedini predmeti zanimljivi. Isto tako zna koliko dugo u prosjeku studenti studiraju na pojedinim fakultetima. Možemo ovaj kriterij smatrati suprotnim od kriterija "Težina studija".

 

 

Za svako od pojedinih zanimanja donositelj odluke vrlo lako može dobiti sliku o tome kakve su mogućnosti za zapošljavanje danas, a kakve se očekuju po završetku njegovog studija. Iz zavoda za zapošljavanje može dobiti dojam kolika je potražnja za pojedinim zanimanjima, ali i po mjestim gdje bi on želio raditi i živjeti. Ima predodžbu o opisu posla, kao i o plaćama koja su trenutna na tržištu. Naravno, nema precizne brojke, no na osnovu onoga što je dostupno po novinama i na Internetu, vrlo lako dolazi do svojih procjena. Nakon odabira njemu bitnih kriterija, naš donositelj odluke počinje s unosom istih.
Kako bi kasnije možda pohranio svoju analizu ili istu analizu koristio za nešto drugo, donositelj odluke navodi nazive u rubrike: "moj naslov","moje alternative" i "moji kriteriji", a dodaje redovi ili smanjuje broj redova pripadajucim "'+" i "-" .

Nakon tog upisa nastavlja dalje s izjašnjavanjem o važnosti odabranih kriterija.
Za izjašnjavanje preferencija između kriterija i alternativa koristi se Saaty-eva skala.

Saaty-jeva skala
Intezitet važnosti Definicija Objašnjenje
1 Jednako važno Dva kriterija ili alternative jednako doprinose cilju
3 Umjereno važnije Na temelju iskustva i procjena daje se umjerena prednost jednom kriteriju ili alternativi u odnosu na drugu
5 Strogo važnije Na temelju iskustva i procjena strogo se favorizira jedan kriterij ili alternativa u odnosu na drugi
7 Vrlo stroga, dokazana važnost Jedan kriterij ili alternativa izrazito se favorizira u odnosu na drugi, njezina dominacija dokazuje se u praksi
9 Ekstremna važnost Dokazi na temelju kojih se favorizira jedan kriterij ili alternativa u odnosu na drugi potvrđeni su s najvećom uvjerljivošću
2,4,6,8 Međuvrijednosti  


Po Saaty-evoj skali može izraziti svoje viđenje i preferencije odnosa između svakog od kriterija.
Jednostavnim odabirom mišem i klikom određuje intezitet važnosti kod svake usporedbe.
Brojevi iznad  dvostruke strelice govore našem donositelju odluke na kojoj je usporedbi od ukupno za koliko ih se treba izjasniti.Slijedeći koraci odnose se na iskazivanje preferencija pojedinih fakulteta unutar svakog kriterija.

Redosljed ispunjavanja nema utjecaja na izračun optimalne odluke, tako da se ne treba brinuti o redosljedu navođenja kriterija i alternativa.


Prvi je po redu "Mogućnost upisa". Naš donositelj odluke ovako se je izjasnio:


Isto tako ispunjavaju se preferencije prema alternativama unutar kriterija Interes za studij.
Zatim "Jednostavnost studija":


I na kraju posljednji krteriji i odnos alternativa po tom kriteriju:Na osnovu unešenih preferencija prema navedenim kriterijima i alternativama unutar kriterija, metoda AHP daje ovakav rezultat:Jasno se vidi koji je fakultet najbolje zadovoljio sve kriterije i koji su kriteriji prevladali u odnosu na druge.
Na osnovu rezultata, naš donositelj odluke može na jasniji način i sam shvatiti ili potvrditi svoje kriterije i odluku koju je možda i sam mislio donijeti. Omjer konzistentnosti u ovom slučaju nije značajan, no čak i da je veći, a donositelj odluke ostaje pri ocjeni svojih preferencija, upravo je vrijednost metode to što i na osnovu nekonzistentnih preferencija iznalazi optimalno rješenje.

Naravno, na donositelju odluke je da odluči što smatra najboljim izborom, a ova metoda mu uveliko može pomoći pri razumijevanju njegovog izbora i pružiti argumente onima koji ne smatraju njegovu oluku ispravnom.

donositelj odluke ima još vremena za konačnu odluku, pa je odlučio pohraniti ovu verziju odabira i možda ju revidirati i razmotriti rezultat s nekim izmijenjenim ili dopunjenim kriterijima ili alternativama. To mu ove stranice omogućuju čim se registrira e-mailom."


ahp examples - collection

examples