Beta verze Uživatel: Host      Přihlásit se Zaregistrujte se

O strankách

Ty stranky májí za cíl přiblížit a dát možnost použití jedné z nejpředstavitelnějších metod rozhodovaní uživatelům (náštěvnici těch stranek) kteři bývají v situacích kdy musejí vybrat nejlepší mezi několika dobrých alternativ na základu stanovných kriterií.

Metoda pro výběr nejlepší alternativy která se použivá ve vypočtu ne těch stankách je Analytický Hierarchický Proces (AHP- Analytic Hierarchy Process).

Co uživatel má vědět kdy rozhodnuje je:

- cíl nebo co chce rozhodnout, vybrat

- kriteria na základu kterých bude určovat preference mezi alternativami

- alternativy mezi kterými rozhodnuje

Zapis údajů je jednoduché a pochopitelné. Ukazaní vysledků je jasné a také je možné podrobné ukazaní mezivysledků takže by si rozhodčí mohl uvědomit kreré detaily více nebo méně ovlivňují výběr nejlepší alternativy a konzistenci výběru.

Uživatel se vyjadřuje stupnicí (škalou) od 1 do 9 k strané alternativy kterou preferuje víc (Saatyova škala).

Registrovaný uživatel má možnost uschovávat své postupky výběru aby jich potom mohl revidovat, doplňovat a analyzovat.

Této stranky dělají celý vypočet, se svymi důležitými ukazateli.

Elementy preferencí často se proměňují během času. Uživatel má možnost změnit a proanalyzovat jednotlivé vlivy těch změn.

Možnosti které podávají této stranky jsou k privatním pracovním rozhodnutím.

AHP metoda zabezbečuje vysledek vypočtu nejlepší alternativy založen vyloučeně na preferencích a kriteriích uživatelů a proto má vlastnou hodnotu.

Takže ikdyž jsou přitomné nekonzistence preferencí zase přijedeme k optimalnímu výběru altarnativy.

Z základu souvislosti mezi konzistencemi uživatel má možnost sá rozhodnout jestli chce být víc nebo méně soudržný a změnit škalu preferencí nebo nechat udělané zapisy.

Existujetaké možnost že se vysledky porovnávají s cenou alternativy a tak dostaneme vztah užitku ceny jednotlivé alternativy.

Občasně jsme všichni v situacích když máme vybrat jednu správnou ze několika vychodných alternativ. Ikdyž nevybereme žádnou může se říct že jsme přece vybrali.

Metodu využivají mnohé velmi úspěšné firmy a instituce posledních 30 let a proč jí nebyste využivali také vy, když přijedete do takové situace.

Na strankách registrovaný uživatel má možnost zapisu až do 15 alternativ a kriterií. Uživatel má vědět že když zvětší počet alternativ tak geometrický zvětší počet nutných definicí vzahů mezi alternativami.

(k = počet kriterií; a = počet alternativ)

Počet nutných porovnání v párech uvnitř jednoho kriteria:

(a-1) * a/2

Pro kriteria stejně:

(k-1) * k/2

Takže je celkoý počet nutných zapisů v ztahu mezi kriterii a mezi alternativami uvnitř každého kriteria:

(k -1) * k/2 + k * (a -1) * a/2

Uživatel má mýt v dohledu nutný počet zapisu údajů když definuje počet alternativ a kriterií.

Zapisy údajů uschovat a potom jich doplňovat když je potřeba.

Nedovolte aby možnosti této APH a té stranky www.123ahp.com lechko pochodily mimo vás!

Přejeme vám přijemné a úspěšné použití stranky www.123ahp.com!

Knihovna

Příklady