Beta version 2.0 User: Guest      Log in Register

Example: Výběr fakulty

Vybírat nejlepší univerzitu pro mé budoucí studiumVybírat nejlepší univerzitu pro mé budoucí studium

  Mezi
tři vysoké školy,
Musím
vybrat jeden.


Mám
přemýšlet
o
kritéria
že
záležitost
nejvíce
me.

 

Prestiž
Zvláštní zájmy,
Jednoduchost pro studding,
Výběr kurzu.

AHP opravdu pomáhá.

ahp examples - collection

examples