Beta verze Uživatel: Host      Přihlásit se Zaregistrujte se

METODA VYPOČTU

 

Každý den rozhodnujeme o různých věcích. Mnohé rozhodnutí nesou přiliš podstatné ale o některých přemyslíme važnější a detailnější protože jsou důležitější než jiné. Při rozhodováním máme nějaká svoje kriteria. Pro některé rozhodnutí porovnání jsou jednoduché a můžeme jich vyjadřit hodnotově. Npř. cena, tíže, výše – hodnoty za které existují jednotky míře. No, co s kriterii které nemájí takovou možnost vyjadření? Npř. kvalita, spolehnutí, kreace, přiměřenost, spokojenst... a všechno podle vlastních přesvědčení, vkusů nebo kriterií?

Stalo vám se někdy že je pro vás alternativa A velmi lepší než B, B trochu lepší než C, a alternativa C lepší než A podle některého kriteria, ale podle jedného je úplně jiný vztah? Nebo je alternativa A dvakrat lepší než B, B třikrat lepší než C, ale alternativy A a C jsou stejnoměrné?

Jestli se nestalo tak této stranky nejsou pro vás.

Porhodování je proces hodnocení alternativ uvnitř jednotlivého sjezdu jmenovaných kriterií.

Problem vznikne když mezi tými alternativami máme vybrat tu která nejvíc spokojuje kompletní sjezd našich kriterií.

Jste věděli že existuje jedna jednoduchá metoda která nám moc pomahá ve výběru a která bere do úvahu vaše percepce, intuice, racionality, iracionality a nekonzistence pˇi výběru mezi více alternativami?

Metoda se jmenuje AHP.

Metoda je zaležena na porovnáních párů alternativ každá s každou kde vy jako rozhodčí vyjadřujete intenzitu, tíže, preference jedné alternativy proti druhé unitř jednotlivých kriterií.

Podle stejného způsobu porovnaváte kriteria podle vlastních preferencí a jejich intenzit. AHP je mocný a flexibilní postup pro rozhodování který pomahá při stanovením priorit a vede k optimalnímu rozhodnutí když vezmeme v úvahu kvalitativní a kvantitativní aspekty.

Komplexní rozhodnutí uděla porovnaváním párů alternativ a uděla sintezu vysledků a tím AHP nejedom že pomahá v rozhodováním nybrž vede k racionalnímu rozhodnutí.

AHP metodu vynalezl dr. Thomas saaty v 70 ých letech když přednašel na Warton School of Business. Do dnes metoda zůstala mezi nejcenějšími a nejužitějšími v světě.


Analytický Hierarchický Proces (AHP- Analytic Hierarchy Process) je matematická metoda.

V poravnání s jinými metodami a technikami rozhodovaní je tady zvlaštní možnost - vy jako rozhodčí porovnaváte jednotlivou důležitost jednotlivé alternativy proti jené uvnitř kriteria zasadního pro vás       Metoda vyjadřuje nejlepší výběr na základu preferencí.

Hodnota metody není jenom možnost vynalézt optimalní vysledek nybrž je možné postřechnout jasné mezistupně a elementy které nejvíc přispěvají k vysledku.

 

Teoretický a matematický popis metody.

Je nutno stanovit sjezd elementů alternativ a kriteria které chceme uvažovat.

Sjezd potom skladáme do hierarchické struktury sestavenou z elementů kriterií a alternativ.

Po definovaní sjezdu začináme vypracování matematického modelu po kterém uděláme vypočet priorit (tíže a důležitost) elementů na stejném stupni hierarchické struktury.

Celkový proces AHP metody můžeme popsat v několika kroků

- rozvine se hierarchický model problemu s cílem vyběru, kriterii a alternativami

- potom se elementy toho modelu porovnávají, v párech, na každém stupni hierarchického modelu

Preference jsou přitom vyjadřené Saatyovou škalou.

Odborná literatura přesně definuje Saatyovu škalu jako stupnice s pěti stupňů a čtyřmi mezistupně verbální popsaných intenzit a odpovidajicích numerickćh hodnot pro ně, v razpětí od 1 do 9.
  
 1stejné důležité

dvě kriteria nebo alternativy přispívají stejně k cíli


 3 střídmě důležitější 

na základu skušenosti a odhadů dává se střídmá přednost jedné alternativě proti jiné

 5 přísně důležitěší 

na základu skušenosti a odhadu přísně se preferuje jedno kriterium nebo jedna alternativa proti jiné

 7 velmi přísná , osvědčená důležitost 

zřejmá preference k jednomu kriteriu nebo jedné alternativě proti jiné; její dominance se osvědčí v zkušenosti

 9 extrémní důležitost 

největší presvědčovaností potvrzenápreference k jednomu kriteriu nebo jedné alternativě

 2, 4, 6, 8
 mezihodnoty    
 


Knihovna

Příklady